Tekst: Dick Matena • Tekeningen: Don Lawrence

storm-04Terwijl Storm en Roodhaar over de jungle vliegen, worden ze door vogels aangevallen. Daardoor raken ze elkaar in de dichtbegroeide jungle kwijt. De jungle blijkt te worden bewoond door mensen van diverse pluimage, maar ook door allerlei aap-achtigen en mutanten, ieder met een eigen voorgeschiedenis. In de jungle zijn ook overal steden ontstaan, gebouwd in de reusachtige bomen. Storm komt terecht bij Oldie, de slangenjager, en Roodhaar wordt gevangen genomen door een handelaar, Toriander met de snelle dood. Bij Oldie thuis wacht Storm een verrassing, een ruimtehelm die Oldie door een ruil in handen heeft gekregen.
storm-04_extra