Pandarve is het middelpunt van het multiversum waar Storm en Roodhaar door de Theocraat Marduk naar toe worden getransporteerd.
Zijn opzet is om dankzij Storm, die hij de anomalie noemt, de macht te krijgen over het complete multiversum, maar helaas voor hem blijft Storm ondanks ontelbare pogingen  buiten zijn greep.

pandarve